SİTE KULLANIM ŞARTLARI :

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır :
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar www.dekoraks.com adresindeki BERRA dekorasyon ve inşaat sanayi dış ticaret A.Ş. firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabii olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlara bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
işbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


1. SORUMLULUKLAR :

a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
b. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3.kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
d. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3.kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkini saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkini saklı tutar.
e. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


2. Fikri Mülkiyet Haklari :

2.1. İş bu Site’de yer alan ünvan, isletme adi, marka, patent,logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altında dır. İş bu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmi diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


3. Gizli Bilgi :

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kisi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sinirli olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecek tir.


4. Garanti Vermeme :

İŞ BU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.


5. Kayıt ve Güvenlik :

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorunda dır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatilabilecektir.
Kullanici, site ve üçüncü taraf sitelerdeki sifre ve hesap güvenliginden kendisi sorumludur. Aksi halde olusacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanim ve cihazlarin zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.


6. Mücbir Sebep :

Taraflarin kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangin, patlamalar, iç savaslar, savaslar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilani, grev, lokavt ve salgin hastaliklar, altyapi ve internet arizalari, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (asagida birlikte "Mücbir Sebep” olarak anilacaktir.) dolayli sözlesmeden dogan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu degildir. Bu sürede Taraflar’in isbu Sözlesme’den dogan hak ve yükümlülükleri askiya alinir.


7. Sözlesmenin Bütünlügü ve Uygulanabilirlik :

isbu sözlesme sartlarindan biri, kismen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözlesmenin geri kalani geçerliligini korumaya devam eder.


8. Sözlesmede Yapilacak Degisiklikler :

Firma, diledigi zaman sitede sunulan hizmetleri ve isbu sözlesme sartlarini kismen veya tamamen degistirebilir. Degisiklikler sitede yayinlandigi tarihten itibaren geçerli olacaktır. Degisiklikleri takip etmek Kullanici’nın sorumlulugundadir. Kullanici, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu degisiklikleri de kabul etmis sayilir.


9. Tebligat :

isbu Sözlesme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nin bilinen e.posta adresi ve kullanicinin üyelik formunda belirttigi e.posta adresi vasitasiyla yapilacaktir. Kullanici, üye olurken belirttigi adresin geçerli tebligat adresi oldugunu, degismesi durumunda 5 gün içinde yazili olarak diger tarafa bildirecegini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatlarin geçerli sayılacagini kabul eder.


10. Delil Sözlesmesi :

Taraflar arasında İş bu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’in defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


11. Uyuşmazlıkların Çözümü :

İş bu Sözleşme ’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.